Νομικό σημείωμα

1) Λόγω της εποχικότητας του Προϊόντος, οι αποστολές εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας και πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Ωστόσο, οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να αλλάξουν λόγω ανωτέρας βίας, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών κυκλοφορίας και κυκλοφορίας γενικά, λόγω μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων, καθώς και με πράξη των αρχών, οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην παράδοση δεν μπορούν συνεπώς να αποδοθούν ή να αποδοθούν στη εταιρεία. Εκ των προτέρων ζητούμε συγγνώμη , σε περίπτωση που προκύψουν καθυστερήσεις κατά την παράδοση των αγαθών. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας, και να σας δώσουμε τις συμβουλές που σας χρειάζονται.

2) Με την αποδοχή και παραλαβή του πακέτου, συμφωνείτε για την αγορά αυτού.

3) Η επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται στην εταιρία courier ή σε εταιρείες μεταφορικής.

4) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει την παραγγελία του όταν

– Τα υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια ή αλλά) είναι παραβιασμένα και έχουν αφαιρεθεί προϊόντα από το εσωτερικό τους.
– Η συσκευασία έχει καταστραφεί κατά την μεταφορά.

5) Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μόνο τα προϊόντα που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο που είναι διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα να αλλάζει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο και επειδή αυτό μπορεί να προκύψει την στιγμή που ο πελέτης πραγματοποιεί την παραγγελία, σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση δεν εγγυάται τη βεβαιότητα εκχώρησης των παραγγελιών. Εάν η παραγγελία υπερβεί την ποσότητα που υπάρχει στην αποθήκη, ο Πελάτης θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς για την πιθανή μελλοντική διαθεσιμότητα των προϊόντων και των χρόνων παράδοσης. Στις περιπτώσεις που ο Πελάτης αγοράζει προϊόντα εισερχόμενα, θα ενημερωθεί στη συνέχεια για τους χρόνους παράδοσης, που κανονικά δεν θα υπερβαίνουν τις 10-15 ημέρες.

6) Τρόποι αγοράς και πληρωμής

Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται είτε διάμεσου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε διαμέσου τηλεφωνικής παραγγελιας

Ο τρόπος πληρωμής, για τους ερασιτέχνες, πραγματοποιείται με αντικαταβολή.

7) Τα προϊόντα μας πωλούνται μόνο για ίδια χρήση και απαγορεύεται η με τα πώληση από οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση η εταιρεία.

8) Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις

– Εσφαλμένα και ανακριβή προσωπικά στοιχεία.
– Προηγούμενη αποτυχία αποστολής προς τον πελάτη ή παραλαβής από τον πελάτη.
– Έλλειψη διαθεσιμότητας των αγαθών για όποιον δήποτε λόγο η στην περίπτωση ασυμβατότητας με τα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησης και τις πολιτικές της.

9) Η εταιρία φροντίζει να ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και να ειδοποιεί τον Πελάτη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, αποστέλλοντας ένα μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις ώρα 17.00.

10) Αποστολή και παράδοση προϊόντων

Τα έξοδα αποστολής χρεώνονται στον πελάτη, η μέθοδος πληρωμής είναι η αντικαταβολή. Στην περίπτωση αγορών ιδιαίτερα ογκώδους, εύθραυστου, βαρέως ή ακριβων αγαθών, τα έξοδα αποστολής ενδέχεται να υποστούν αλλαγές που θα σας κοινοποιηθούν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επιχείρηση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα προϊόντα που παραγγέλλει ο πελάτης με courier στη διεύθυνση που καθορίζει ο ίδιος ο πελάτης, κατά την καταχώρηση των στοιχείων του στην παραγγελία. Καμία εθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στην επιχείρηση σε περίπτωση καθυστέρησης της εκπλήρωσης της παραγγελίας ή της παράδοσης του ότι έχει παραγγελθεί.

11) Με την παράδοση των αγαθών από τον courier, ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει

– ότι ο αριθμός των δεμάτων (αριθμός των κουτιών) που παραδόθηκαν αντιστοιχεί σε αυτό που αναφέρεται στο έγγραφο μεταφοράς που αποστέλλεται και με το έγγραφο παραγγελίας .
– ότι η συσκευασία είναι άθικτη, δεν έχει υποστεί ζημιά, δεν έχει αλλοιωθεί, ούτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αλλάξει, επίσης τα υλικά κλεισίματος να είναι άθικτα.
– Οποιαδήποτε αμφισβήτηση πρέπει να τεθεί αμέσως στον μεταφορέα του μεταφορέα που πραγματοποιεί την παράδοση, ελλείψει αυτών, τα αγαθά θεωρούνται ότι παραδόθηκαν σωστά, στην πραγματικότητα. Μόλις υπογραφεί το έγγραφο του courier, ο πελάτης δεν θα είναι σε θέση να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των παραδοθέντων.

12) Πώς να συμπεριφέρεστε σε περίπτωση ζημιάς λόγω μεταφοράς

Εάν η εκφόρτωση των εμπορευμάτων καταλήγει σε εμφανή ζημία στη συσκευασία, είναι απαραίτητο

– να δηλώσετε κράτηση ή να δεχτείτε το πακέτο, αλλά πριν υπογράψετε το έγγραφο πρέπει να γράψετε στον προβλεπόμενο χώρο ” Δεχόμαστε με το δικαίωμα επιφύλαξης”, περιγράφοντας λεπτομερώς τη φύση της βλάβης που διαπιστώθηκε μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και εν παρουσία του μεταφορέα του courier.
– ή απορρίψτε τα κατεστραμμένα εμπορεύματα εάν δεν μπορείτε να αποδεχτείτε το πακέτο με επιφύλαξη ή εάν η ζημιά εξακολουθεί να είναι ορατή χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τη συσκευασία.

13) Για όλες τις παραγγελίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, η επιχείρηση, εκδίδει φορολογική απόδειξη ή κατόπιν αιτήματος για πελάτες με αριθμό ΦΠΑ ένα τιμολόγιο, για το οποίο οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη στη φόρμα εγγραφής είναι αυθεντικές, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς του Φορολογικού Κώδικα(ΑΦΜ), Όνομα Αριθμός εταιρείας και καμία αλλαγή στο τιμολόγιο δεν θα είναι δυνατή μετά την έκδοση του τιμολογίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αφού ο πελάτης έχει κάνει την πληρωμή ολόκληρου του προβλεπόμενου ποσού δια μέσο τραπέζης. Το συνοδευτικό τιμολόγιο θα εισάγεται σε κλειστό φάκελο και θα αποστέλλεται μαζί με τα εμπορεύματα σε κατάλληλο αποθηκευμένο χώρο.

14) Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή / και έμμεσες, που προκύπτουν από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που προτείνονται στον κατάλογο για το κοινό και δημοσιεύονται στο site , επίσης για καθυστέρηση ή / και μη παράδοση του προϊόντος, ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός που δεν αποδίδεται άμεσα στη εταιρία. Οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη στην αποζημίωση, για αποζημίωση ή αποζημίωση εξαιρείται.

15) Υποστήριξη πελατών

Για τυχόν αιτήματα, προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bioma.gr.

16) Τρέχουσα νομοθεσία

Η σύμβαση πώλησης μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας συνάπτεται στην Ελλάδα και διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για κάθε αστική και ποινική διαφορά που προκύπτει από τη σύναψη αυτής της σύμβασης, πώλησης εξ´αποστάσεως, το αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το δικαστήριο Εδεσσας, νομού Πέλλας.

17) Συσκευασία των εμπορευμάτων

Η επιχείρηση εγγυάται τη μέγιστη φροντίδα και επαγγελματισμό στη συσκευασία των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τον ελάχιστο κίνδυνο λήψης των κατεστραμμένων προϊόντων.

18) ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

– Aντικαταβολή με courier
– Περάστε από την έδρα μας. Κτήμα Βίωμα-Bioma Plants, 2o χλ. Αριδαίας-Θεσσαλονίκης, τ.κ. 58400, Αριδαία, τηλ. 23840 21193
– Πάρτε τηλέφωνο στο γραφείο μας: τηλ. 23840 21193

Είναι δυνατόν να ζητήσετε δωρεάν παραλαβή των αγαθών, περνώντας από την έδρα μας.

Έχοντας προηγηθεί τηλεφωνική ειδοποίηση για την παραγγελία, θα οριστεί ένα ραντεβού για εσάς.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

close